About this blog

Sadržaj bloga Crossing Beauty uređujem i pišem lično ja.

Svaki članak napisan je u najboljoj nameri i temelji se na ličnom iskustvu i mišljenju.
Sve savete dobijene na ovom blogu koristite na sopstvenu odgovornost, s obzirom da nisam profesionalni kozmetičar, frizer ili dermatolog, ali ću svaku navedenu informaciju prethodno proveriti više puta, iz više izvora pre objavljivanja.

Prihvatam PR proizvode od proizvođača, distributera ili uvoznika kozmetičkih i nekozmetičkih proizvoda uz uslov da recenzije istih budu objektivne i da se temelje na mom iskrenom, objektivnom mišljenju. Takođe, ne pristajem na vremensko uslovljavanje recenzije jer se obavezujem svaki proizvod testirati kako dolikuje.
Kod recenzije dobijenih PR proizvoda obavezujem se to u objavljenom postu i naznačiti.
Kao autor i urednik bloga obavezujem se istaknuti da li je post sponzorisan (plaćen), ili ne.

Fotografije na blogu su moje lično vlasništvo, zaštićene vodenim žigom naziva bloga. U slučaju preuzimanja fotografije i drugih sadržaja sa bloga Crossing Beauty, bez prethodne dozvole autora, lično odgovarate za kršenje autorskih prava. U slučaju preuzimanja fotografije sa interneta, obavezujem se uz istu navesti i izvor preuzimanja, što vredi i za preuzimanje određenih tekstualnih sadržaja uz čiji će citat stajati link originalne stranice.

Kao autor bloga zadržavam pravo na neobjavljivanje komentara uvredljivog sadržaja.
Upravo radi izbegavanja bilo kakvih neugodnosti, komentari će pre objavljivanja biti uređeni, tj. pregledani od strane autora.

S obzirom na mnoge zabune oko klasifikacije bloga Crossing Beauty zbog izvornog porekla autorke (Srbija), ovim putem obaveštavam kako je blog internacionalan i otvoren za sve čitaoce. Sedište bloga (odnosno autorke bloga) je u Republici Hrvatskoj.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

The content of the blog Crossing Beauty is edited and written by me personally. 

Each article is written with the best intentions and based on personal experience and opinion. 
All advice obtained on this blog use on your own responsibility, given that I am not a professional beautician, hair stylist or dermatologist, but I before publishing an article here I will check all the information, multiple times from multiple sources. 

I accept free PR products from manufacturers, distributors and importers of cosmetic and non-cosmetic products, provided that reviews of them are based on my honest, objective opinion. 
When reviewing the PR product, I will mention that information at the end of the post.
As an author and editor of the blog I commit to highlight that post is sponsored in case it is. If you are interested in any form of cooperation, please contact me via e-mail (crossingbeauty@gmail.com), or simply use the Contact form in the navigation bar on the top of the page.
Photos on the blog are my personal property, protected by a watermark of blog's name. In case of taking photos from blog Crossing Beauty, without the prior permission of the author, you are personally responsible for any copyright infringement. In the case of downloading photos from the Internet, I am committed to link the source of the download, also for the assumption of certain textual content, I commit to link the original site. 

As the blog author I am keeping the right to delete comments with an offensive content. 
Precisely in order to avoid any inconvenience, comments will be edited before publication, ie. reviewed by the author. 

Due to many misunderstandings about the classification, Crossing Beauty's author is originally from Serbia, hereby notified that the blog is international, and open to all readers. The headquarters of the blog (or blog author)is in the Republic of Croatia.

SHARE:

No comments:

Post a Comment

Thank you for your kind comments, they mean a lot as the best form of feedback :) Feel free to come back anytime! // Hvala na komentarima i vremenu koje odvojite za pisanje istih, oni su najbolji feedback mog rada :) Dobrodošli ste da se vratite kad god to poželite!

© CROSSING BEAUTY. All rights reserved.
Blogger Template by pipdig